Εκσυγχρονισμός, Βελτίωση, Συμβουλές Σχετικά Με Τη Χρήση