Εργαλείο αποκωδικοποίησης χρησιμοποιώντας ένα νευρικό δίκτυο