Εξομοίωση μιας GameBoy Advance μέσα από ένα Gameboy Advance