Η αποτυχία της εβδομάδας: Το ρελέ στερεάς κατάστασης αποτυγχάνει