Ο ιδιόκτητος ανεμιστήρας εξαερίζει, παίρνει αναβάθμιση PWM