Το Star Trek Dock Phone μπορεί επίσης να είναι από τη νύχτα της Picard