Αυτός ο υπολογιστής είναι τόσο ήσυχος όσο το ποντίκι